2 stycznia 2018 roku swoją pracę rozpoczyna Punkt Przedszkolny ”Fonicare”, który powstaje przede wszystkim z myślą o dzieciach, które wymagają specjalistycznej pomocy i wsparcia, aby móc prawidłowo rozwijać się oraz doskonalić swoje przedszkolne umiejętności.

Oprócz codziennej opieki przedszkolnej prowadzonej przez wykwalifikowanego nauczyciela przedszkolnego, dla każdego dziecka ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi zostanie ułożony indywidualny plan terapeutyczny, który następnie będzie realizowany przez specjalistów wielu dziedzin. Zajęcia odbywają się indywidualnie i w małych grupach. W programach terapeutycznych, w zależności od potrzeb, mogą znaleźć się następujące terapie:

 • terapia uwagi słuchowej Metodą Tomatisa,
 • terapia tlenem w komorze hiperbarycznej HBOT,
 • trening umiejętności społecznych TUS,
 • logopedia,
 • logorytmika,
 • sensoplastyka,
 • muzykoterapia,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia ręki,
 • integracja sensoryczna,
 • zajęcia z koncentracji i koordynacji,
 • zajęcia wg Metody Dobrego Startu,
 • zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • zajęcia kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 • i inne.

Dziećmi w Punkcie Przedszkolnym opiekować się będą:

 • pedagog przedszkolny,
 • terapeuta Metody Tomatisa,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • nauczyciel rytmiki,
 • oraz inni terapeuci i specjaliści.

Ze względu na konieczność indywidualnego podejścia do każdego z podopiecznych placówka będzie dysponować zaledwie dziesięcioma miejscami. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Punktu Przedszkolnego ”Fonicare” prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub kontakt pod numerem telefonu 535 987 545.

  Imię

  Adres email

  Temat

  Treść wiadomości